Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Ten zlot ma Was zainspirować.

Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż 10 tysięcy harcerzy ze wszystkich zakątków Polski będzie razem uczyć się, bawić i na nowo odkrywać, czym jest braterstwo, praca nad sobą i służba.

Nie może Cię zabraknąć!

 

miejsce i termin: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska 5-17 sierpnia 2018 r.

koszt udziału członków ZHP Chorągwi Krakowskiej: 950 zł (płatne w IV ratach)

 

Każda chorągiew ZHP uczestniczy w zlocie obozując w gnieździe chorągwi. Podstawową jednostką organizacyjną zlotu jest 40-osobowa drużyna zlotowa, która uczestniczy w programie wychowawczym zlotu (w każdej drużynie: 36 uczestników + 4 pełnoletnich opiekunów/instruktorów, tak by drużyna mogła pracować na zlocie także jako cztery 10-osobowe patrole). Gniazda różnych chorągwi grupowane są w stanice zlotowe.

Wyznaczonych zostaje siedem „stanic zlotowych”:

  • sześć głównych stanic zlotowych dla uczestników (zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy)
  • jedna stanica dla Kadry Zlotu

W każdej stanicy mieszka porównywalna liczba uczestników (max. 2.400 osób lub max. 60 drużyn zlotowych).

Stanica zlotowa składa się z 2 lub więcej gniazd chorągwi, gniazda chorągwi nie są takiej samej liczebności.

Cała stanica bierze udział w Głównym Programie Modułowym tego samego dnia.

 

Zuchy na Zlocie

Zuchy są uczestnikami gniazda macierzystej chorągwi. Komenda gniazda zapewnia zuchom warunki zakwaterowania i pobytu zgodne z zasadami opisanymi przepisami MEN o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz założeniami organizacyjnymi zlotu. Komenda Zlotu zapewnia zuchom zajęcia programowe na poziomie ich grupy metodycznej. W składzie 10-osobowego zastępu zuchów dopuszcza się udział np. 2 wędrowników oprócz pełnoletniego zastępowego.

XXVII Złaz Seniorów

Złaz Seniorów będzie się odbywał równolegle ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018, w dniach od 11 do 15 sierpnia 2018 r. w Gdańsku. Weźmie w nim udział około 400 Seniorów ZHP. Uczestnicy będą zakwaterowani na terenie miasta Gdańska, gdzie również będą korzystać z wyżywienia. W dniach 13 i 14 sierpnia Złaz realizował będzie program przygotowany przez komendę złazu. 12 sierpnia i 15 sierpnia uczestnicy przybędą na teren Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie wezmą m.in. udział w Dniu Regionów, spotkają się z reprezentacjami chorągwianymi, będą uczestniczyć w Ceremonii Zamknięcia oraz mszy św. Informacja o szczegółowym programie Złazu, składce zadaniowej, wyprawce uczestnika, wiadomościach organizacyjnych dostępna będzie na stronie: starszyzna.zhp.pl jesienią 2017 r.

Nieprzetarty Szlak na Zlocie

W Zlocie ZHP Gdańsk 2018 równolegle uczestniczyć będą członkowie drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP. Zamieszkają oni w ośrodkach poza terenem Zlotu. Planowane jest zorganizowanie udziału 20 uczestników [2x(9+1) osób] plus pełnoletni drużynowi dla każdej chorągwi. Rekrutacja będzie się odbywać poprzez Wydział NS GK ZHP. Informacja o szczegółowym programie, składce zadaniowej, wyprawce uczestnika, wiadomościach organizacyjnych dostępna będzie na stronie: ns.zhp.pl.