Uczestnicy rejestrują się drużynami zlotowymi, składającymi się z 4 zastępów po 9 uczestników w każdej.

Każdej drużynie towarzyszą 4 pełnoletni opiekunowie (instruktorzy ZHP lub dorośli z uprawnieniami wychowawcy) zwani zastępowymi, z których jeden jest wskazany jako drużynowy całej drużyny.

Zastępy powinny być jednorodne metodycznie (zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze). Drużyny natomiast mogą zrzeszać zastępy z różnych grup metodycznych.

termin zgłoszeń: 10 listopada 2017 r.

 

Przygotuj nazwy drużyny i zastępów
oraz dane 4 zastępowych 

Formularz zgłoszeniowy

Dane całej 40-osobowej drużyny podasz dopiero w 2018 roku!

Jeśli z jakiś powodów nie udało Ci się zebrać całej drużyny, poszukaj w innym hufcu lub zgłoś to komendzie gniazda pod adresem gdansk2018@krakowska.zhp.pl. Postaramy się znaleźć dla Was zastępy, z którymi możecie zbudować drużynę zlotową w odpowiedniej grupie metodycznej.

 

Koszt udziału w zlocie (dla gniazda krakowskiego) to 950 zł

I rata – 200 zł (płatna do 10 listopada 2017 r.)

II rata – 300 zł (płatna do 30 stycznia 2018 r.)

III rata – 300 zł (płatna do 10 marca 2018 r.)

IV rata – 150 zł (płatna do 10 maja 2018 r.)

 

Zobowiązania finansowe realizuje hufiec! Miedzy zastępem a chorągwią nie występuje zależność finansowa.

 

Numer konta gniazda krakowskiego (dane do przelewu): 17 85910007 0020 0055 2365 0005 Krakowski Bank Spółdzielczy

odbiorca: ZHP Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31 31-131 Kraków

tytułem: Hufiec… Zlot Gdańsk 2018 rata… drużyna zlotowa/ zastęp… 

 

Całkowity koszt udziału 950 zł = 590 zł (cena dla wszystkich członków ZHP za udział w Zlocie) + 360 zł (składka ustalona przez komendę gniazda krakowskiego na poniesienie m.in. kosztów transportu i zakwaterowania uczestników)

 

Regulamin Uczestnika Zlotu ZHP Gdansk2018