Komenda gniazda krakowskiego na Zlocie ZHP Gdańsk 2018

 

komendant gniazda hm. Marcin Homel  marcin.homel@zhp.net.pl 606 663 353
z-ca komendanta ds. programowych phm. Sonia Knapczyk sonia.knapczyk@gmail.com 516 965 602
członek zespołu programowego hm. Anna Nowak  program@krakowska.zhp.pl 519 353 323
skarbnik gniazda phm. Artur Walkowiak  a.walkowiak@krakowska.zhp.pl 696 462 608
szefowa biura phm. Anna Gęgotek gdansk2018@krakowska.zhp.pl  606 208 754
członek zespołu promocji phm. Anna Hałatek  a.halatek@krakowska.zhp.pl 600 222 700
członek zespołu promocji hm. Robert Kadela  robertkadela@mucharz.pl 506 085 942
administrator strony internetowej pwd. Wiktor Maj  wiktor.maj@zhp.net.pl 512 285 969
logistyk hm. Bartosz Zawisza b.zawisza@krakowska.zhp.pl 693 913 347
członek komendy gniazda phm. Marcin Perzanowski marcin.perzanowski@zhp.net.pl 667 259 462